Barnpsykolog Maria Bäck - Göteborg

Barn- och ungdomspsykolog

Maria Bäck

Om mig - barnpsykolog och ungdomspsykolog i Göteborg

   Mitt namn är Maria Bäck, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut.


  Jag erbjuder konsultation och psykologisk behandling med modern psykodynamisk inriktning för barn och tonåringar.
Central mottagning i Göteborg. Differentierade taxor. Dag och kvällstider.


   100% sekretess, jag för inte journal via nätet.

Jag erbjuder

   Rådgivning och konsultation till vårdnadshavare innebär att vi kartlägger problemen och utifrån vad som framkommer under konsultationssamtalet gör en planering framåt.
Skälen för att söka barn och ungdomspsykoterapi för sitt barn eller tonåring kan vara oro, nedstämdhet, relationssvårigheter, krisreaktioner efter traumatiska upplevelser, det kan också vara aggressionsutbrott och rädslor.
Om vårdgivaren så önskar kan jag erbjuda psykoterapeutisk kontakt för barn och ungdomar. Metoden jag använder är modern psykodynamisk psykoterapi.


   I detta kan även ingå, om vårdgivaren så önskar och jag finner det lämpligt:
CPP - Child Parent Psychotherapy, EMDR samt LI - Life Span Integration.


- Barn och ungdomspsykoterapi
- Trauma/ PTSD psykoterapi
- Psykologisk utredning barn och tonåringar enl socialstyrelsens riktlinjer.


   Psykoterapi med ett barn eller tonåring innebär alltid att föräldrar alternativt vårdnadshavare är involverade i behandlingen.


   Konsultationen kan även innebära att vi tillsammans kommer överens om att göra en psykologutredning av barnet eller tonåringen. Psykologutredningen ger kunskap och information till barn, ungdomar och vårdnadshavare samt skolpersonal om vårdnadshavaren så önskar, om aktuell problematik. Utredningen mynnar ut i att vi tillsammans talar kring vilka åtgärder som kan vara verkningsfulla.


   Utredningen kan också innebära diagnosförslag. Om vårdnadshavaren så önskar kan jag utifrån utredningsresultatet och samråd med vårdnadshavare, skriva remiss till andra vårdgivare.

Första mötet

   Jag tar emot barn och ungdomar och deras vårdnadshavare för konsultation och behandling. För en första konsultation är det också möjligt att mötas digitalt.

unsplash